Over ons

Rogier Dijk

© Rolf van Koppen

Docent Engels aan het Metis Montessori Lyceum; Trainer, coach en creatieve geest in het onderwijs.

Voor alles ben ik papa van vier geweldige tiener kinderen en geniet ik een mooie en uitdagende relatie met mijn partner. Zij daagt mij steeds uit vanuit het hier en nu het heden en verleden te benaderen en deze input heeft veel invloed op mijn onderwijsvisie.

Na een loopbaan in de verstandelijk gehandicaptenzorg en werk met jongeren in Manchester werd het tijd om het roer om te gooien. Een spannende zoektocht leidde tot het onderwijs. Met een LBO-B diploma en een MDGO SPW diploma ging ik als zij-instromer aan de slag op de Brug in Gouda, een LWOO MAVO.

De persoonlijke aandacht en betrokkenheid van het team in Gouda zijn sterk vormend geweest voor mijn kijk op pedagogiek en didactiek. Na Gouda een tijd op het VMBO gewerkt als Engels en Godsdienst docent op de LWOO afdeling en later ook als coach in de ICT route. Terwijl ik mijn Master aan het doen was aan de HU, mocht ik de principes van Montessori gaan vermengen met nieuwe onderwijskundige inzichten en meteen uitproberen in de klas op het Montessori Lyceum Flevoland. Langzaam ontstond er een blauwdruk voor een projectmatig montessori principe gebaseerd curriculum voor Engels. Deze blauwdruk is inmiddels ontwikkeld door het hechte team van het MLF tot doorlopende leerlijnen van jaar één tot zes, die invulling geven aan de ontwikkeling van onder andere kritisch denken, keuzes maken, sociaal leren, reflecteren en omgaan met diversiteit in verwerking van stof en toetsen.

Aan het einde van mijn Master heb ik onderzoek gedaan naar vrijheid in de KWT in vergelijking met begeleide werktijd. De interventies van dit onderzoek waren geïnspireerd door Montessori en gefundeerd in de theorieën van Hattie, Marzano, Voerman en Lockhorst. Het onderzoek leverde waardevolle uitkomsten op over de noodzaak van het pedagogisch en didactisch ontwerpen van vrijheid en het ontwikkelen van discipline bij leerlingen.

Momenteel richt ik mij op ontwikkelen van een samenwerking tussen de Engels teams van het Metis Montessori Lyceum en het MLF en op het deel worden van het Metis team. Daarnaast timmer ik aan de weg als coach en trainer in het onderwijs.

San van Donselaar

Vertrouwen is niet iets dat je krijgt, maar dat je geeft. Dat is de belangrijkste ontdekking van het montessorionderwijs.

San van Donselaar, locatiedirecteur van Pantarijn.

Annemieke Logtmeijer

Van jongs af aan leek het onderwijs mij wel wat. Mijn vader was directeur van een basisschool en daar begon het voor mij allemaal mee. Een fantastische aardrijkskundedocent op de middelbare school heeft er vervolgens voor gezorgd dat ik sociale geografie in Groningen ben gaan studeren. Aansluitend heb ik de eerstegraads lerarenopleiding gedaan. Na een paar jaar in het Noorden van het land als docent gewerkt te hebben op een middelbare school en vervolgens aan de RUG kwam ik in aanraking met Montessori in Rotterdam. Ik werk nu 7 jaar op het Montessori Lyceum in Rotterdam als aardrijkskundedocent en de laatste 3 jaar ook als decaan. Ik zie de meerwaarde van uitwisselen met je collega’s. In de eerste plaats op je eigen school maar zeker ook met collega’s op andere scholen. Ik hoop dat de MMtalks een stimulans kunnen zijn om meer van elkaar te leren.

Nina Matser

Tijdens MMtalks krijgen we de kans om te laten zien hoe we met visie en lef onderwijs maken. Met een open en kritische blik kunnen we kleine en grote ideeën en ervaringen uitwisselen. Inspiratie krijg je, als je durft te kijken.

Michael Rubinstein

Toen  mijn ouders besloten dat de montessorischool hen beter leek voor hun kinderen dan de school om de hoek, konden ze niet weten dat het voor mij een keuze was die mijn leven in een belangrijke mate zou bepalen. Na de kleuterschool en de lagere school ging ik naar het Montessori Lyceum Amsterdam en kwam daar een jaar of tien na mijn eindexamen weer terug als leraar. Ik heb er ruim 20 jaar met veel plezier gewerkt en ben ook daarna voor een groot deel van mijn werk in de montessoriwereld gebleven: eerst bij het vroegere CVMO, later onder meer als hoofdredacteur van MM, als opzetter en begeleider van de VMO visitaties en als mededirecteur van het Montessori Kenniscentrum. Ik ben co-auteur en eindredacteur van een aantal boeken over VMO. Sinds een paar jaar ben ik ook actief in Montessori Europe.

Al die tijd was voor mij de betrokkenheid bij leraren een rode draad. Dat verklaart ook mijn betrokkenheid bij de MM talks: ik vind het belangrijk dat montessorileraren met elkaar in gesprek komen en nadenken over het waarom, hoe en wat van hun werk. En daarbij de montessoritheorie en praktijk heel scherp in beeld houden. Hopelijk voorzien de MM talks in een behoefte!