Kom naar MM Talks 2, 11 oktober 2018!

Op donderdag 11 oktober zal de tweede MM Talks plaatsvinden. Locatie is het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. Het programma bestaat uit een keynote talk, een werkdeel en een smalltalk en duurt van 16.00 tot 19.30; er wordt gezorgd voor soep en brood.

Keynote talk

De keynote talk wordt gehouden door Onne van Buuren, docent aan het Metis Montessori Lyceum: 

‘Ze hebben lekker gewerkt.’ Onderwijs ontwerpen in 1912 en 2018

Onne van Buuren werkt al ruim twintig jaar als docent natuurkunde in het voortgezet montessori-onderwijs, eerst aan het Haags Montessori Lyceum, nu aan het Metis Montessori Lyceum. Hij werkte mee aan NiNa, het recente vernieuwingsproject voor natuurkunde in de bovenbouw en promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op ‘Vernieuwend vakdidaktisch ontwerponderzoek voor de onderbouw’. Hij is medeauteur van ‘Criteria van materiaal voor voortgezet montessorionderwijs’, het derde deel van de trilogie voor het voortgezet montessorionderwijs.

Smalltalk

Joanne Malotaux : De Leertuin van Pantarijn

Ik ben een paar jaar geleden op Pantarijn komen werken als stagiaire en kon meteen blijven als docente biologie. Toen ik via collega’s die op het Montessori Europe Congres waren geweest, hoorde over de ideeën van Montessori over Erdkinder wist ik meteen dat dit goed aansloot bij een pilot die ik draaide op school: De Leertuin. Inmiddels is dit een steeds groter wordend project waar ik coördinator van ben.

Wat mij kenmerkt is dat ik niet bang ben om nieuwe dingen uit te proberen en om daarbij met zoveel mogelijk verschillende collega’s samen te werken.

Graag inspireer ik jullie over de manier waarop het opzetten van een leertuin  in haar verschillende ontwikkelingsfasen bij kan dragen aan de drie brede montessoridoelen met hun negen kenmerken.

Joanne Malotaux

 

Schrijf je in!